جستجو در فروشگاه
قیمت
توتال استیشن
دوربین نقشه برداری
متر لیزری
جی پی اس
تراز لیزری
ترازیاب
تئودولیت
Leica/لایکا/مترلیزری D210
D210
Leica/لایکا/مترلیزری D210D210 - موجودی:5600,000 تومان موجود
Leica/لایکا/مترلیزری X310
X310
Leica/لایکا/مترلیزری X310X310 - موجودی:4700,000 تومان موجود
Leica/لایکا/متر لیزری D110
D110
Leica/لایکا/متر لیزری D110D110 - موجودی:0500,000 تومان موجود
تراز لیزری L2P5
دو خط و پنج نقطه شاقولی
تراز لیزری L2P5دو خط و پنج نقطه شاقولی - موجودی:11,500,000 تومان موجود
GARMIN/گارمین/جی پی اس MAP64S
64S
GARMIN/گارمین/جی پی اس MAP64S64S - موجودی:01,200,000 تومان موجود
TARGET/تارگت/تئودولیت DT02
DT02
TARGET/تارگت/تئودولیت DT02DT02 - موجودی:12,200,000 تومان موجود
GARMIN/گارمین/جی پی اس Etrex-30X
30X
GARMIN/گارمین/جی پی اس Etrex-30X30X - موجودی:3800,000 تومان موجود
تئودولیت/سندینگ/ET02
ET02
تئودولیت/سندینگ/ET02ET02 - موجودی:32,700,000 تومان موجود
برچسب رتروتیپ
5 cm
برچسب رتروتیپ5 cm - موجودی:1007,000 تومان موجود
GARMIN/گارمین/جی پی اس Monterra
مونترا
GARMIN/گارمین/جی پی اس Monterraمونترا - موجودی:12,500,000 تومان موجود
TARGET/تارگت/ترازیاب NA532
NA532
TARGET/تارگت/ترازیاب NA532NA532 - موجودی:10700,000 تومان موجود
Leica/لایکا/ترازیاب NA730
NA730
Leica/لایکا/ترازیاب NA730NA730 - موجودی:102,400,000 تومان موجود