(14)
(0)
تعمیرگاه
مجهز ترین مرکز تعمیر و کالیبراسیون دوربین نقشه برداری
 
انجام تعمیرات و تنظیمات دقیق دوربین با دستگاه تست باکس کلیماتور چهار محوره و دستگاه سترینگ لمب
تعمیر و تعویض قطعات معیوب و ارائه برگه کالیبراسیون توسط متخصصین دوره دیده کمپانی لایکا سوئیس